A free Swedish-Norwegian seminar will be arranged in Oslo Tuesday 16 April 10:00 – 16:00 at Gründernes Hus, Oscarsgate 27. The seminar is specifically intended for smaller companies that have activities in Africa or that is considering African markets as interesting in the future. The aim of the seminar is to facilitate experience exchange and new connections between the companies. Read more in the revised program here (in Norwegian):   utkast agenda16 april 2013 – v6.

Advertisements

Back after a silent period here on the blog. I have been silent mainly because of changing course and preparing a proposal to the Government of Liberia.

The change in course implies that instead of assisting  Norwegian companies (in the Norwegian Rural Energy & Electrification Group – NREEG) towards new markets directly (the focus previously), the companies will be brought into new markets indirectly – as subcontractors. The main reason for this change is simply that while new markets can be found in many parts and countries of Africa and Asia, the companies have different interests – some are e.g. more interested in Eastern Africa than Western Africa. Consequently, instead of agreeing internally in the group which countries to spend resources on, the companies that are interested and have relevant products or services could be brought in as sub-contractors to a company that develops and carries out projects, wherever that company intends to do projects. In that way, also new markets that are not obvious to all can be reached.

The change in course also implies that the project opportunities seen in Liberia will be pursued independent of the Group, but with sub-contractors from it. The group should therefore continue to play a role in different ways – as a source of potential sub-contractors for the company, but also as a venue for experience exchange and enhancing knowledge of the new markets (at least that is my suggestion). I will therefore shortly take an initiative to re-gather the group as a hub in Norway.

A proposal towards the Government of Liberia has been developed, and is currently being considered by the relevant authorities. The proposal aims at piloting a sustainable RE market based on a combination of technologies, hereunder building on sugar cane as a primary energy and fuel source. I will provide more information as things develop further.

Finally, as you probably have noticed, this post is in English instead of Norwegian. That is intentional, so that the information channel can have a broader audience than before. English will therefore be the language of the blog from now on, and the title will consequently be changed.

Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling (tidl Bistandskonferansen) avholdes 12. februar. Hovedspørsmålene som stilles i år, er om norske klynger og nettverk er nyttige for handel og investeringer i Afrika? Og hvorfor vil Afrika bli det ledende kontinentet i dette århundret?

Kanskje NREEG har noen erfaringer å bidra med under konferansen? Kom gjerne med innspill og kommentarer her på bloggen.

Konferansen finner sted tirsdag 12. februar 2013 kl. 12.00 – 18.30 i NHO, Middelthunsgt. 27, Oslo.

Mer informasjon og påmelding skjer via følgende link: http://www.innovasjonnorge.no/nkiu2013.

Sees vi der?

Turen til Liberia var ikke bare en opplevelsesrik tur, den var også lærerik. Lærerik, bl.a. i den forstand at den bekreftet at både myndigheter og folk var opptatt av å gjenreise landet og at de så fornybar energi som en viktig del av en slik gjenreisning. Dette vistes bl.a. ved at en egen myndighet hadde fått navnet Rural Renewable Energy Agency. Det vistes også ved at det var opprettet et eget Rural Energy Fund (REFUND).

Turen var også lærerik i den forstand at den viste at modellen som vi hittil har bygget NREEG på, ikke fungerte som tenkt. Noen felles strategi som inkluderer Liberia ble det derfor ikke, men derimot noen klargjørende tanker om hvordan samarbeidet kan gjennomføres på annet, og trolig mer effektivt vis. I stedet for felles mål og strategi, synes det nå å gå mot opprettelse av et eget selskap for gjennomføring av bl.a. pilotprosjektet i Liberia.

Disse tankene vil bli utviklet videre i den nærmeste fremtid, og jeg vil ta initiativ til et møte i Oslo på nyåret (trolig i februar), slik at vi kan drøfte disse og samarbeidet fremover. Følg derfor gjerne med her på bloggen videre.

God jul og godt nytt år ønskes dere alle fra denne bloggeren!

Som tidligere nevnt her på bloggen, skulle Liberia besøkes i november. På invitasjon fra Making Change var jeg der 13-20 november, og jeg deltok i en gruppe som hadde som mål å bidra til utvikling på landsbygda, med ulike tilnærminger (kaffe, utdanning, helse, fornybar energi). Det betød i praksis noen dager med møter med sentrale myndigheter i Monrovia og noen dager på landsbygda, hvor vi fikk opplevd forholdene på nært hold.

Det er 2 % av befolkningen som har regulær strøm i Liberia, og mangelen på stabil elektrisk kraft var åpenbar overalt, selv i Monrovia, der det stort sett var små bensindrevne generatorer som sørget for strøm. Slike generatorer har jo sine negative sider, og jeg opplevde at interessen for fornybar kraft og gruppa var stor, hos befolkningen og hos myndighetene.

Ansvarlige myndigheter virket veldig interessert i både NREEG og prosjektforslaget, og ba om å få tilsendt et prosjektdokument. De opplyste at de har penger til utvikling av pilotprosjekter, noe som bidrar til å gjøre et slikt pilotprosjekt ganske interessant.

Resultatet av møtene og oppholdet var generelt veldig positivt, og det spennende blir nå hvordan vi håndterer dette videre.

Turen innebar også en rekke opplevelser av ulike slag, og nedenfor er noen bilder. Du kan lese mer fra turen her, her og her (andre deltakeres blogg).

Brede, opplevelsesrike veier

Brede, opplevelsesrike veier

Interessante brokonstruksjoner

Interessante brokonstruksjoner

Lokale ekspedisjoner

Lokale ekspedisjoner

Sovefasiliteter

Sovefasiliteter

Badefasiliteter

Badefasiliteter

Stor gjestfrihet, musikk, dans og glede

Stor gjestfrihet, musikk, dans og glede

Biogassbruker i Rwanda

Skisse av et enkelt biogassanlegg

I følge Bioenergy Industry Newsletter, er det stadig flere bønder i Kenya som investerer i biogassanlegg i Kenya. Hver måned er det ca. 300 nye bønder som deltar i programmet, og det er ca. 6 000 biogassanlegg som er bygget de siste tre år.

Fortsatt i følge nyhetsbrevet, er det ni land i Afrika som fremmer biogassteknologi, og blant dem er det Kenya som leder med 2 557 enheter bare i år, fulgt av Uganda med 1 511. De andre landene i programmet er Etiopia, Rwanda, Tanzania, Burkina Faso, Senegal, Benin og Kamerun.

Biogassanlegg egner seg godt i kombinasjon med  landsbyelektrifisering. Mens strømmen kan brukes til lys, verktøy, og ikke minst lading av mobiler, egner biogassen seg godt til matlaging i stedet for ved og kull, som gir mye røyk og helseplager. Dessuten bidrar et slikt anlegg til at mye organisk avfall fra mennesker og dyr blir tatt hånd om, slik at bl.a. flueplager reduseres. Klimamessig, er det heller ingen tvil om at biogassanlegg har en positiv effekt, både i forhold til avskoging og i forhold til utslipp av klimagassen metan. Det går an å lage strøm av gassen også, men da tapes mye av effekten. Bioresten (sluttproduktet) kan brukes til gjødsling.

Les mer: Biogas: A Bright Idea for Africa og Africa Biogas Partnership Programme

Making Change har gjort det mulig for NREEG å dra til Liberia 13.-20. november, sammen med flere andre virksomheter. Besøket vil gi oss mulighet til å presentere gruppa og enkeltprodukter for sentrale myndigheter i landet, samt få et inntrykk av hvordan markedsmulighetene og forholdene er med hensyn til landsbyelektrifisering.

På landsbygda i Liberia er det visstnok ca. 2 % som har strøm, men myndighetene i landet virker opptatt av å få gjort noe med dette, bl.a. ved at de har opprettet et Rural Electrification Agency, og at de har lovregulert området. Utviklingen på området støttes visstnok av Verdensbanken og andre finansorganisasjoner, samt at landet er ett av landene hvor Norge går tungt inn i forhold fornybar energi. Les mer.

Vi er svært glad for denne muligheten, og håper å få bekreftet våre foreløpige indikasjoner, og ser derfor veldig fram til denne første reisen på vegne av gruppa!